Visie

Inspiratie
Bij de Buitenbende gaan we naar buiten en laten we de kinderen zelf hun grenzen en creativiteit ontdekken. Dit is van grote invloed op het welzijn, de gezondheid en het zelfvertrouwen van kinderen. De inspiratie voor de opvang komt onder andere van de Zwitserse film School’s Out: Lessons from a Forest Kindergarten over een kinderdagverblijf in het bos (zie trailer). Hoewel de faciliteiten bij de Buitenbende binnen zijn, wordt gestreefd naar een soortgelijke buitenervaring. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de natuur en het duingebied.

Buiten spelen vormt kinderen
Het vele buiten zijn maakt dat kinderen van de Buitenbende zich vrij en veilig voelen in de natuur en deze weten te waarderen. Buiten spelen is niet alleen leuk, uit onderzoek blijkt dat het ook bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Zweedse onderzoekers maakten een vergelijking tussen twee kinderdagverblijven. Bij het ene kinderdagverblijf was het speelterrein omgeven door hoge gebouwen en was er lage begroeiing aanwezig met daardoorheen een betegeld paadje. Bij het andere kinderdagverblijf vonden het hele jaar door alle activiteiten in principe in de buitenlucht plaats. Dit kinderdagverblijf bevond zich in een boomgaard, omgeven door weilanden en bossen, en ernaast lag een overwoekerde tuin met hoge bomen en rotsen. Het onderzoek wees uit dat kinderen die iedere dag, ongeacht het weertype, buiten speelden, een betere motoriek hadden ontwikkeld en beter in staat waren zich te concentreren.
Citaat uit ’Het laatste kind in het bos’

Het belang van risicovol spelen
Naast het vele buiten zijn heeft de Buitenbende aandacht voor (aanvaardbaar) risicovol spelen. Dit heeft een belangrijke meerwaarde voor kinderen, blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek.

VeiligheidNL vat de belangrijkste conclusies over risicovol spelen samen:
• Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens risicovol spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.
• Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.
• Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.
• Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst.
https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen/over-de-campagne/onderzoek

Meer over de visie en aanpak van de Buitenbende is te lezen in het Pedagogisch beleid.