Praktisch

Voor wie
De Buitenbende is een naschoolse opvang voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar. Het is nog niet bekend van welke scholen de kinderen worden opgehaald, dit is afhankelijk van de aanmeldingen. Er wordt gewerkt met een groep van maximaal zes kinderen per dag.

Openingstijden
De opvang is afgestemd op de schooltijden en is drie dagen per week geopend tot 18:30. Afhankelijk van de aanmeldingen zijn de opvangdagen op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. De kinderen worden met de (7-persoons) auto opgehaald van school. Tot 18:00 kunt u uw kind ophalen op een afgesproken locatie (thuis of buiten). Na 18:00 worden de kinderen thuisgebracht (indien gewenst en indien woonachtig in Bergen).

Op studiedagen van school kunnen de kinderen opgevangen worden wanneer er minimaal drie kinderen zijn. Tijdens de vakantie is de opvang open van 8:30 tot 18:30.

Het contract gaat uit van 40 reguliere weken en 7 vakantieweken per jaar. Voor studiedagen wordt apart betaald.

Gesloten
De Buitenbende is gesloten op nationale feestdagen. De vakantiesluiting in 2019 is op de volgende dagen:

  • De eerste week van de meivakantie (22 t/m 26 april)
  • De middelste twee weken van de zomervakantie (29 juli t/m 9 augustus)
  • De kerstvakantie (23 december t/m 3 januari)

Speelgebied en faciliteiten
De kinderen van de Buitenbende spelen met name in het gebied rondom het Zeehuis in Bergen aan Zee. Daar kunnen ze verblijven bij slecht weer en gebruik maken van de faciliteiten.

Tarieven
Voor de Buitenbende betaalt u een uurprijs van €7,50 per kind. De uurprijs is inclusief eten en het eventueel thuisbrengen van uw kind. U kunt een deel van het uurtarief terugkrijgen van de belasting. Hoeveel dit is kunt u berekenen via www.toeslagen.nl.

Daarnaast betaalt u een maandelijkse bijdrage voor het gastouderbureau Parento, waar de Buitenbende bij aangesloten is. De hoogte van de maandelijkse bijdrage voor Parento is:
Kind 1: €35,70 – Kind 2: € 21,60 – Kind 3 en 4: € 6,10

Gastouderbureau Parento
De Buitenbende is aangesloten bij gastouderbureau Parento. Parento verzorgt de financiële administratie en de begeleiding en bemiddeling. Parento houdt regelmatig contact met ouder en gastouder o.a. door een halfjaarlijks bezoek aan de woning van opvang. Hierin wordt gekeken naar aspecten als veiligheid en gezondheid en kwaliteit van de opvang.

Download